Record details

Name
    Novák, Josef
Author of Article
    2. mezinárodní konference o uhlí
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Československá geologická periodika
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    New results of geophysical prospecting in the east Slovakian Neogene basin
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde