Record details

Name
    Novák, Milan, 1952-
Author of Article
    Abundances and fractionation trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Ametyst z Dolních Borů
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Beryl a příbuzné minerály
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Compositional and textural evolution of pollucite in pegmatites of the Moldanubicum
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Compositional variations in ferrotapiolite+tantalite pairs from the beryl-columbite pegmatite at Moravany nad Váhom, Slovakia
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Effects of sillimanite-grade metamorphism and shearing on Nb, Ta oxide minerals in granitic pegmatites: Maršíkov, N.Moravia, Czechoslovakia
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Experimental conditions normalization procedures and used nomenclature for tourmaline
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Granitic pegmatites in the territory of the Bohemian and Moravian Moldanubicum
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    Highly ordered, homogeneous ferrocolumbite from an anorogenic granitic pegmatite at Ivittuut (Ivigtut), SW Greenland
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Ilmenite from pegmatites of western moravia
    Incomensurate fractionation trends in the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite at Maršíkov, Northern Moravia, Czech Republic; the role of A (F2)
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Locality No.10 - Myšenec near Protivín : Barren pegmatite with giant tourmaline aggregates (natural reserve - no hammering, no collecting) - Tourmaline minerals: schrol, dravite
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metasomatic reactions veins in dolomitic marbles of the Strážek moldanubicum, western Moravia
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Niobium-tantalum oxide minerals from complex granitic pegmatites inteh Moldanubicum, Czech Republic: primary versus secondary compositional trends
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    OH defects in spodumene: a comparative study of spodumene of various genetic types
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přibyslavice near Čáslav
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia
    Pyroxeny a amfiboly
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rossmanite, (Li Al2) Al6 (Si6 O18) (BO3)3 (OH)3, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Scandium in columbite-group minerals from LCT pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Sedliště near Polička
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    Starkoč near Čáslav
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline as a recorder of pegmatite evolution : Belo Horizonte No.1 - pegmatite, Peninsular Ranges batholith, Southern California
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline composition as a recorder of crystallization in open and closed systems in the elbaite subtype pegmatite from Bližná
    Tourmaline from lepidolite-subtype pegmatites
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Tourmalines in metamorphosed carbonate rocks from western Moravia, Czechoslovakia
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny
    Turmalíny
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    U-Pb ages of monazite from granitic pegmatites in the Moldanubian Zone and their geological implications
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Věžná near Nedvědice
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zonální reakční skarn mezi mramorem a amfibolitem z Mirošova u Strážku, západní Morava
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)