Record details

Name
    Novák, P.
Author of Monograph
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Author of Article
    The matrix porosity and related properties of a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia
    Průvodce k exkurzi
    Removal of arsenate and selenite from aqueous solution using nano-amorphous iron-titanium hydrous oxide
    The results of borehole acoustic imaging from a granite in the Jihlava District, Czech Republic: implications for structural geological research