Record details

Name
    Novák, Václav, 1945-
Author of Article
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Jihočeské křišťály
    Jihočeské opály
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Pozorování podzemních vod
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Terasy řeky Malše
    Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výstavba bane Gbely
    Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z jihočeských nalezišť
    Za Stanislavem Cháberou
    Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví