Record details

Name
    Novotný, J.
Author of Article
    Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
Editor of Monograph
    15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology