Record details

Name
    Novotný, Miroslav
Author of Monograph
    Altenberg-Teplice Caldera: Identification of crustal structures based on the geophysical methods
    SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
    SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
Author of Article
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data
    Depth-recursive tomography along the Eger Rift using the S01 profile refraction data: tested at the KTB super drilling hole, structural interpretation supported by magnetic, gravity and petrophysical data
    Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part A: Resolution estimates and deblurring aspects
    Depth-recursive tomography of the Bohemian Massif at the CEL09 transect-Part B: Interpretation
    Finite Diffrence Schemes Adaption for Full Wave Equation Migration
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Geological Interpretation of Velocity Model in NW Bohemia based on the S01 Refraction Data
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Refraction tomography of the Bohemian Massif structures: a critical review and reply to the Comments of Hrubcová et al. (2013)
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Special geophysical methods: The ray interpretation of DSS data from the VI/70 seismic transect across the Bohemian Massif
    Structural preconditions of West Bohemia earthquake swarms
    Šmyková pevnosť na plochách diskontinuity
    Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian Massif in relation to geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
    Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian ­Massif in ­rel­ation­ t­o geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
    Velocity distribution for P-wawes by linearised inversion of refraction arrivals along the line VI/70