Record details

Name
    Novotný, Pavel, 1954-
Author of Article
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Babingtonit z Vernířovic
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Klinozoisit z Vernířovic
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Nález celestinu na Moravě
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Variská orogeneze v sileziku
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce