Record details

Name
    Nyambe, Imasiku
Author of Monograph
    Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola
    Assessment of impacts of mining and mineral processing on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt Provinces of Zambia
    Environmental-geochemical atlas of the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia
    Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
    Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
Author of Article
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis
    Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulphur in soils of the central-northern part of the Zambian Copperbelt Mining District: A topsoil vs. subsurface soil concept
    Impact of copper and cobalt mining on the environment in the Zambian Copperbelt
    Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
    Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district
    Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system
    Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006