Record details

Name
    Ožvoldová, Ladislava
Author of Article
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    The discovery of a Callovian radiolarian association in the Upper Posidonia beds of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Hauterivian radiolarian association from the Lúčkovská Formation, Manín Unit (Mt. Butkov, Western Carpathians)
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Occurrence of Albian radiolaria in the underlier of the Vienna Basin
    Radiolarian associations from radiolarites of the Kysuca succession of the klippen belt in the vicinity of Myjava - Turá lúka (West Carpathians)
    Radiolarian microfauna from radiolarites of the Varín part of the West Carpathian Klippen Belt
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru