Record details

Name
    Olišar, Petr
Author of Article
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008