Record details

Name
    Onačila, Dušan
Author of Article
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
Other author
Role
   Původce
Article
   Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova