Record details

Name
    Ondruš, Petr
Author of Monograph
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Author of Article
    Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6
    Chemical analysis and crystal structure of lindackerite, [Cu4(Cu,Co,Ni)(H2O)6](AsO4)2 (AsO3OH)2/ 3 H2O from Jáchymov, Czech Republic
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
    Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutna Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    History of discovery and study of new minerals at Jáchymov
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Johannit z Příbrami
    K-poor meurigite from Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
    Lesukit, cubic Al2Cl9OH05. 2H2O from Kladno, Czech Republic
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
    Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Tourmalines of Povondraite - "Oxy-dravite" Series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Tourmalines of the povondraite - oxy-dravite series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Who was who in Jáchymov mineralogy II