Record details

Name
    Ormandy, Imrich
Author of Article
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve