Record details

Name
    Otava, J.
Author of Monograph
    Excursion Guide. Moravian Karst, Czech Republic
Author of Article
    Contrasting Magnetic Fabric in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and Eastern Rheno-Hercynian Zone
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the original Context
    Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
    Genesis of Cave Systems of the Moravian Karst as a Funktion of the Jedovnice and Lažánky Valleys Development
    Geochemistry of clastic sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): implications for the source area nature
    Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří)
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
    Palaeomagnetism of Variscan Diastrophic Sediments in Moravia with Implication for Tectonics (Czech Republic)
    Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sediments from the Drahan Upland, Moravia
    Paleozoic Flysch in the Vqariscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Variscan Diastrophic Siliciclastic Sediments of the Moravo-Silesian Zone (Bohemian Massif): Provenance and Palaeotectonic Setting
Editor of Monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů