Record details

Name
    Otava, Jiří
Author of Monograph
    1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
    2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
    Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
    Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Excursion Guide
    Excursion Guide B3CZ, A3CZ The Most Interesting Karstological Phenomena of Moravia
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar
    Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar
    Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
    Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    geologická mapa 14-43 Mohelnice
    geologická mapa 15-11 Zlaté Hory
    geologická mapa 15-43 Ostrava
    geologická mapa 25-11 Hlubočky
    Geologická mapa Brna a okolí
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
    Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko
    Geologický průvodce Hranickem aneb když se střetnou orogény
    Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
    Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
    Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Litovelské Pomoraví
    Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
    Podolské souvrství - Raison d´etre
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Author of Article
    206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
    206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
    Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
    Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
    Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
    Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
    Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contrasting Magnetic Fabrics in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and the Eastern Rheno-Hercynian Zone.- Geolines, 19: 49-50
    A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai
    The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic
    Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
    Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
    Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Geologický vývoj Hranického krasu
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě
    Geology and Deep Verticals: Case Study from Maganik Mts., Montenegro
    Geology of Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
    Hranická propast očima geologů
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
    Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
    Květnice nejen ametystová
    Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
    Late Variscan remagnetization of Devonian carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the flysch belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic fabric in folds and duplexes of easternmost Rhenohercynian Zone
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Microfossil changes near the onset of the Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch, South Moravia
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Objevy v zahraničí
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici
    Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City
    Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
    Polycyclic origin of fosil karst at Hranice Palaeozoic, Czech Republic
    Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
    Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
    The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone
    Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
    Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
    Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
    Přehled litostratigrafie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet geochemistry and Mica Dating
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic
    Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin
    Sedimentology of Redeposited Conglomerates: Sections at large Quaries of the Drahany Culm Basin
    Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic)
    Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic)
    Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
    Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)
    Svážná studna v Lažáneckém žlebu; Geneze a hydrografická situace
    Svážná studna v Lažáneckém žlebu (konečně pustila)
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení