Record details

Name
    Oulehle, Filip
Author of Monograph
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Tree species influence on soil acidification; long-term trends and modeling
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
Author of Article
    Acidification of primeval forests in the Ukraine Carpathians: Vegetation and soil changes over six decades
    Anthropogenic acidification effects in primeval forests in the Transcarpathian Mts., western Ukraine
    Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe
    Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance
    Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic
    Effects of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at Načetín, Ore Mts., Czech Republic
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Ekologické zatížení hadcových půd
    An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition
    Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity of climate change
    Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity or climate change
    The influence of tree species on long-term forest soil acidification
    Limnologie a hydrochemismus v NPR Rejvíz
    Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia
    Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
    Lithium isotope fractionation at the soil-plant interface
    Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification
    Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology
    Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
    A loss of base cations from spruce forest soils due to litter raking
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition
    Microbial N immobilization is of great importance in acidified mountain spruce forest soils
    Modeling of long-term water and soil changes in three geochemically contrasting monolithological Czech catchments
    Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory
    Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling of the soil acidification and N saturation in the primeval spuce forest in the Eastern Carpathians
    Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics
    Nitrogen, organic carbon and sulphur cycling in terrestrial ecosystems: Linking nitrogen saturation to carbon limitation of soil microbial processes
    Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Rising trends of dissolved organic matter in drinking-water reservoirs as a result of recovery from acidification in the Ore Mts., Czech Republic
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the Czech GEOMON network
    The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) effects on soil water acidification and aluminium chemistry at sites subjected to long-term acidification in the Ore Mts., Czech Republic
    Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les