Record details

Name
    Ovčaří, Pavla
Author of Article
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost