Record details

Name
    Pálenský, Peter
Author of Monograph
    Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
    České Švýcarsko. Böhmische Schweiz. Bohemian Switzerland. Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik. Geology of National Parks in the Czech Republic
    České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky
    Geological Map of Western Carpathians and Adjacent Areas 1:500 000
    geologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou
    geologická mapa 25-12 Hranice
    geologická mapa 25-13 Přerov
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
    Geologická mapa ČR 1:1 250 000
    Geologie národních parků České republiky - Krkonoše
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Vrtná prozkoumanost ČR 1:1 000 000
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa 32-112 Borová Lada
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
    Zur Geologie der Nationalparks der Tschechischen Republik - Riesengebirge, Geology of National Parks in the Czech Republic - Giant Mts
Author of Article
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Platt, Braunsdorf und Ober-Steinabrunn auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Kammersdorf und Unterschoderlee auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Oberschoderlee und Patzmannsdorf auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Patzenthal auf Blatt 23 Hadres
    Českobudějovicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Českobudějovicka
    Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologické mapy: Ostravsko
    Geologické mapy: Plzeňsko a Karlovarsko
    Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska
    The Karpatian in the Carpathian Foredeep(Moravia)
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka
    Křídový vulkanismus v Poodří
    Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    MODEL PODLOŽÍ KULMU - STŘÍTEŽ NAD LUDINOU. Abstrakt přednášky
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
    Olomoucko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Olomoucka
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Pardubicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Pardubicka
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov)
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Zlínsko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Zlínska
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)