Record details

Name
    Píša, Václav
Author of Article
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí