Record details

Name
    Pýcha, Josef
Author of Article
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases
    Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases. Extended abstract
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the Northern hemisphere weather changes
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the northern hemisphere weather changes
    The coupling between solar and geomagnetic activity and weather changes in winter
    Distribution and magnitude of deviations from long-term winter (January-February) temperature in the northern hemisphere in the years 1951-1990 at different levels of geomagnetic, or solar activity and QBO phases
    The effect of geomagnetic and solar activity on the distribution of controlling pressure formations in the Northern Hemisphere in winter
    Fyzikální oprávněnost výzkumu "Slunce-počasí"
    Geomagnetic activity as a possible cause of changes in the middle atmosphere and troposphere; observations made in Prague in the years 1932-1987
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Possible geomagnetic activity effects on weather
    Relation between Northern Hemisphere winter temperatures and geomagnetic or solar activity at different QBO phases
    Relation between winter climate changes and geomagnetic or solar activity at different QBO phases
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování
    Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
    Temperature-pressure deviations and prevailing winds in the N. H. winter troposphere in years of high and low geomagnetic activity
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy