Record details

Name
    Pěgřímek, Rastislav, 1931-
Author of Article
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii