Record details

Name
    Přibyl, Jan
Author of Article
    Geochemie a speleoterapie
    Jeskynní systém na podzemní Punkvě a jeho postavení v Moravském krasu
    Kras, jeskyně a jejich využití v lékařství
    Kras severního Vietnamu
    Krušné hory vyžadují komplexní pohled
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně
    Problémy ochrany krasu
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Třicet let geomorfologie v ČSAV