Record details

Name
    Přichystal, Antonín, 1950-
Author of Article
    Application of geological and geophysical methods in archaeological research at Abusir
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moldanubikum auf Blatt 6 Waidhofen an der Thaya
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Devonian alkali volcanism in Moravia (CSFR)
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Josef Woldřich
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
    Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in the Nízký Jeseník Mts., NE Moravia
    Magnetic properties of Lower Silesian serpentinites and some serpentinite artefacts from SW Poland and Moravia
    Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    A new zinc mineralization detected by airborne gamma-ray spectrometry in northern Moravia
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Raw materials of polished artefacts from two Lengyel sites in Lower Austria
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě
    Želešice - abandoned quarry
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)