Record details

Name
    Pašava, Jan, 1957-
Author of Article
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Chvaleticeite, (Mn, Mg)SO4 . 6 H2O, a new mineral
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Druhotné sulfáty z Hromnic u Plzně
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 429 - Organics in major environmental issues