Record details

Name
    Pašek, Josef
Author of Article
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    Coalification in the Plzeň Basin from the viewpoint of reflectance
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Zlato v karbonu radnické pánve