Record details

Name
    Pažout, Richard
Author of Article
    Contribution to the crystallography of owyheeite
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutna Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Refinement of crystal structure of owyheeite Ag2Pb5Sb5S14 from powder diffraction data
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora