Record details

Name
    Paasivirta, Jaakko
Author of Article
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech