Record details

Name
    Paclíková, Jana
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
    Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
Author of Article
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)