Record details

Name
    Pacltová, Blanka
Author of Article
    Bayeritheca hughesii gen. et sp. nov., a new Eucommiidites-bearing pollen organ from the Cenomanian of Bohemia
    Characteristics of palynospectra of the Upper Cenomanian-Lower Turonian (anoxic facies) of the Bohemian and Vocontian Basins
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Facial characteristics from the palynological point of view in the area of the Bohemian Cenomanian
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    Marginal facies of the Bohemian Upper Cretaceous (Palynological study)
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynology of the Cenomanian-Lower Turonian: a comparison between Bohemian Cretaceous Basin and Vocontian through
    Palynostratigraphie der pliozänen Ablagerungen des Cheb-Beckens
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Silurian (Wenlockian) sporomorph in South Bohemian Moldanubicum
    Some angiosperms of the Bohemian Cenomanian - palaeoecology and evolution
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
    Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova