Record details

Name
    Paděra, Karel, 1923-
Author of Article
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Omphacite granulite from the NE marginal area of the Bohemian massif (Rychleby Mts.)
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)