Record details

Name
    Paleontologický seminář (6. : 14.09.2005-15.09.2005 : Olomouc, Česká republika)
Conference for Article
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Počáteční růstová stádia amfipor a archeocyátů - srovnání
    Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
    Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
    Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu