Record details

Name
    Pancl, Jan
Author of Article
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR