Record details

Name
    Patzelt, Z.
Author of Monograph
    mapa inženýrskogeologického rajonování 33-11 Třeboň
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Author of Article
    Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru
    Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru