Record details

Name
    Pauliš, Petr
Author of Monograph
    Kutnohorský rudní revír
Author of Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách