Record details

Name
    Pauliš, Petr, 1956-
Author of Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Banisko u Poráče
    Banskobystrická měď
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Bělostný svět kararského mramoru
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Curienit z Abertam u Jáchymova
    České sekundární minerály uranu
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Do Kiruny za železnou rudou
    Drahé kameny Srí Lanky
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Francevillit z Litic na Orlicí
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Granitový masiv Goricho
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Habachtal v Solnohradsku - jediné těžené ložisko smaragdů v Evropě
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Köttigit z Michalových Hor (v. od Chodové Plané)
    Krivoj Rog - město železa
    Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lovozerský alkalický masív
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Mongolské acháty
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Polská síra
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Schneckensteinský topas
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmihradské acháty
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Solnhofenské vápence
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Starosedelské souvrství
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Tennantit z Měděnce a Michalových Hor
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Tirolit z Doubravice u Jičína
    Titanit z Chvaletic
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Tyrolské granáty
    Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Vésigniéit ze Studence u Jilemnice
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
    Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za drahými kameny na Srí Lanku
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za kongsberským stříbrem
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za olivíny do říše Kimů
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za tyrolskými granáty
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka