Record details

Name
    Pavlíček, Václav
Author of Article
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Geologické stanoviště na ZŠ
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    Krasové jevy u Bezděčína
    Lišovský výškový bod není středem Evropy
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    Sběr nerostů s pinzetou
    Stále záhadné vltavíny
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Váté písky jižních Čech
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína
    Zlato ze Zlátenky u Pacova