Record details

Name
    Pavlů, Dana
Author of Article
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Djurleite and stannoidite from the tin-tungsten deposit at Krásno nad Teplou (Czechoslovakia)
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980