Record details

Name
    Pazderský, Jiří
Author of Article
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Vznik, formování a likvidace impresních elevací v cenomanské zvodni strážského bloku