Record details

Name
    Pešek, J.
Author of Monograph
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Mineralizace uhelných slojí SHP
Author of Article
    Cannibalisation of coal measures in the Forest of Dean coalfield, UK: Implication for the geology of the source region
    Coal clasts in the carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the upper Silesian Basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin
    Coal clasts in the upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin: implication for the timing of maturation and fracture permeability
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequences of the South Wales coal basin: evidence for rapid coalification, cleat formation and mineralisation
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Ecological and human health risk aspects of burning arsenic rich coal
    Late Paleozoic volcanism of the Bohemian Massif
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Minerals in some Czech coals
    The occurrence and origin of selenium minerals in Se-rich stone coals, spoils and their adjacent soils in Yutangba, China
    On the origin of remanence components of Westphalian C to Stephanian C sediments, West Bohemia
    The origin of magnetic components of Westphalian C to Stephanian C sediments, West Bohemia: a record of waning Variscan tectonism
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Petrology and Geochemistry of Tertiary and Cretaceous coals in the deposits of the Czech Republic
    Probable modes of occurrence of chemical elements in coal
    A review of the timing of coalification in the light of coal seam erosion, clastic dykes and coal clasts
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Some trace elements in coal of the Czech Republic, environment and health protection implications
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Sulphur and selected trace elements in ash of Late Paleozoik bituminous coal and antracite in the Czech Republic & environmental and health implications
    Timing of coalification of organic matter
    Variation in petrology and geochemistry of Tertiary coals in the deposits of the Czech republic - influence of depositional environment
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu
Editor of Monograph
    10th Coal Geology Conference
    Abstracts- 9th Coal Geology Conference
    European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration, Utilization and Environmental Impacts
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Proceedings of the 9th Coal Geology Conference
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
    Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague
    Volume of abstracts, 11th Coal Geology Conference, May 26 to 30, 2008, Charles University in Prague, Faculty of Science