Record details

Name
    Pechar, František
Author of Article
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
    Crystalochemistry of analcime
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Inelastic neutron scaterring of the natural zeolite - Harmotome
    Influence of Chemical Composition on Structural and Selected Physical Properties of Natural Natrolites
    Infrared reflection spectra of selected minerals
    Infrared reflection spectra of selected natural zeoltes
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlčí Hora, Bohemia) from neutron diffraction
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Struktury zeolitů
    Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
    Study of partially disordered structures of natrolites by means of infrared absorption spectra
    Tepelný rozklad zeolitů
    Thermal decomposition of natrolite
    Thermal decomposition of natural mordenite
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-L i Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und de== s Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu