Record details

Name
    Pedologické dny (16. : 04,09.2013-06.09.2013 : Milovy, Česká republika)
Conference for Article
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů