Record details

Name
    Pereszlényi, Miroslav
Author of Article
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
    Underground gas storage Dolni Bojanovice