Record details

Name
    Pertold, Zdeněk
Author of Monograph
    Barvící zkoušky materiálu Panbex F3 s novým ferrosiliciem
    Identifikace látek způsobujících poruchy podlahy PANBEX F3.
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Author of Article
    Alkali-silica reaction products: comparison between samples from concrete structures and laboratory test specimens
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Evaluation of the alkali-silica reactivity potential of sands
    Factors affecting DEF and ASR in concrete
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Identification of alkali-silica reactive fragments in sands and gravels, using the mortar bar method and gel pat test, modified by petrographic image analysis
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Kašperské Hory ore district
    Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic history of skarns in the Gföhl unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
    Mineralogical and geochemical controls of arsenic speciation and mobility under different redox conditions in soil, sediment and water at the Mokrsko-West gold deposit, Czech Republic
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Pb - Zn - Cu mineralization in the historical Broumov Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Petrographic examination of concrete from 20th century bridges and identification of reactive components
    Petrographic identification of alkali-reactive aggregates in concrete from 20th century bridges
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK)
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK).
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)