Record details

Name
    Petr, Libor
Author of Article
    : Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
    Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Hrabanovská Černava
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku