Record details

Name
    Petr, Václav, 1953-
Author of Article
    Camouflaged trilobites?
    Echinoid remains from the upper Silurian of Bohemia
    Electromagnetic induction and elecrical conductivity in the Earth´s body
    Isolated ossicles of the family Eospondylidae Spencer et Wright, 1966, in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic) and correlation of the systematic position of eospondylid brittlestars (Echinodermata: Ophiuroidea: Oegophiurida)
    New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic
    A notice of the occurrence of Bohemura Jahni Jaekel, 1903 (Echinodermata, Ophiuroidea) in the bohemian Middle Ordovician
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    Revision of superfamily Melocrinitacea d'Orbigny 1852 (Crinoidea, Camerata) in Silurian and Devonian of Bohemia
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Svrchnopřídolská fauna ostnokožců (Echinodermata) z "lobolitové stráně" u Řeporyj (nejvyšší silur)
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem