Record details

Name
    Petro, Milan
Author of Article
    K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Rudné formácie veporíd