Record details

Name
    Petrová, P.
Author of Article
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice