Record details

Name
    Pilous, Vlastimil, 1946-
Author of Article
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Emina skála kontra Bártlovka
    Galerie slovenských pramenitových kráterů
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Krkonošské podzemní toky
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Neživá příroda Krkonoš
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice
    Pinkový tah v Harrachově
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace