Record details

Name
    Plachý, Stanislav
Author of Article
    Dálkový průzkum neživé přírody
    Dálkový průzkum Země
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras