Record details

Name
    Plička, Miroslav
Author of Article
    Chondrites spiralis n.sp. - a new fossil trace in the Outer Carpathian Flysch in Moravia (Czechoslovakia)
    Enormichnium Badenicum N.Ichnogen.N.SP. - new fossil trace from the Lower Badenian of the carpathian fore-deep in Moravia (Czechoslovakia)
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Helicorhaphe meandriformis sp. n. - a new fossil from Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hostynichnium duplex ichnogen. n. sp. n. - a new trace fossil from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    New trace fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia)
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Radhostium carpaticum n.gen.n.sp., a problematical fossil from the Carpathian flysch (Upper Cretaceous) in Czechoslovakia
    Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. a new trace fossil from the Outer Carpathian Flysch of West Slovakia (Czechoslovakia)
    Solanichnium spinari n. ichnogen, n.sp. and Monomorphichnus lineatus Crimes et al. 1977, new trace fossils in the Carpathian flysch sediments in Czechoslovakia
    Trace fossils from the Gaara Depression (Iraq)